hockey_jongste_jeugd_aanmelden

Algemene informatie jongste jeugd

Wanneer kan mijn kind beginnen met hockeyen? Wat heb ik allemaal nodig om te kunnen hockeyen? Wanneer wordt er getraind? Op deze en vele andere vragen kunt u een antwoord vinden in onderstaande tekst met algemene informatie over het hockeyen bij Hockeyclub Uden voor de kinderen tot en met 9 jaar.

Funkeyhockey

Hockey voor de aller jongste Jeugd

Sommige kinderen lopen al jaren mee naar het veld omdat een oudere broer of zus op hockey zit. Zelf kunnen zij niet wachten tot ze ook mogen, maar ja zij moesten tot nu toe wachten tot ze 6 jaar oud zijn! Dat hoeft nu niet meer!

Vanaf 4 september starten we weer met het Funkey. Bij Funkey staan spel en bewegen centraal, aangepast op het ontwikkelingsniveau van deze leeftijdsgroep. Doel is om de kinderen op een gezellige manier kennis te laten maken met het hockeyen. Funkey is bedoeld voor kinderen van 5 jaar.
 
Het Funkey bestaat uit 12 jongens en/of meisjes. Zij trainen één keer per week op woensdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur. Tijdens deze training staat het spelenderwijs leren hockeyen centraal. Belangrijk hierbij is het veilig leren omgaan met stick en bal. Zij starten met een door de vereniging ter beschikking gestelde watten staaf. De training wordt meestal gegeven door de trainingscoördinator of een opgeleide trainer.

Als een jongen of meisje (bijna) 6 jaar is geworden is, kan de overstap gemaakt worden naar het hockey bij de benjamins.

Voor vragen kunt u mailen naar [email protected]
Aanmelden voor het funkey via onze site www.hcuden.nl - De Club - Inschrijfformulier
 

Jongste Jeugd

Hockey voor de Jongste Jeugd

Jongste Jeugdhockey is het hockeyspel voor kinderen vanaf 6 jaar. Er wordt in kleine groepjes van 3, 6 of 8 kinderen gespeeld met aangepaste spelregels. Daarnaast wordt de grootte van het speelveld per categorie aangepast.

Met Jongste Jeugdhockey willen we de kinderen op een plezierige, veilige en dynamische manier leren hockeyen. Hierbij houden we rekening met het ontwikkelingsniveau van de kinderen, om ze zo stap voor stap voor te bereiden op het elftalhockey.

Jongste Jeugdhockey is een verzamelnaam voor:

· Funkeyhockey ( spel en gezelligheid)

· De F-jes (3-tal hockey)

· De E-tjes (6-tal of 8-tal hockey)

Jongste Jeugdhockey moet gezien worden als een speel- en leerperiode. Het is de opbouw op weg naar elftalhockey. Eerst worden er wedstrijdjes van 3 tegen 3 gespeeld, daarna 6 tegen 6 en 8 tegen 8. Winnen of verliezen is hierbij van ondergeschikt belang.

Wanneer kan mijn kind beginnen met hockeyen?

Om te kunnen beginnen met hockey moet een kind op 1 oktober 6 jaar zijn.

 

Funkeyhockey

Groep 2

F-jes

Groep 3

1e jaars E

Groep 4

2e jaars E

Groep 5

De leeftijdgrens ligt op 1 oktober.

Trainingen

De trainingen vinden plaats op woensdagmiddag tussen 16.00 uur en 18.30 uur. De training duurt een uur. Tijdens de schoolvakanties wordt er niet getraind. De training gaat verder altijd door, tenzij de weersomstandigheden het trainen onmogelijk maken. Dit wordt voor 15.00 uur vermeld op deze website, onder het kopje hockey/afgelastingen.

 

Hockeyuitrusting

Wat heb je nodig?

· Een hockeystick aangepast aan de lengte van het kind. Over het algemeen kan je stellen dat de stick tot de navel moet komen (heuphoogte), in het begin kan er een stick geleend worden op de club.

· Kunstgrasschoenen. Voor de 1e trainingen kan er ook op gympjes mee getraind worden.

· Scheenbeschermers en een gebitsbeschermer (bitje)

· Sportkleding

Om goed te kunnen hockeyen is het belangrijk dat de hockeystick van de juiste lengte is (onder de navel). Koop deze dus niet op de groei! In de betere sportzaken kan men over het algemeen een goed advies geven.

Wij vragen alle ouders er op toe te zien dat hun kinderen gebits- en scheenbeschermers dragen tijdens de training en wedstrijd! Met het oog op de veiligheid zijn scheenbeschermers tijdens de wedstrijden verplicht. Het dragen van gebitsbeschermers bevelen we sterk aan.

Bij competitiewedstrijden moeten hockeyers de officiële wedstrijdkleding dragen. Het tenue van HCU bestaat uit een geel shirt met korte mouwen en een bruine broek / rok en gele kousen. Dit clubtenue is verkrijgbaar bij Arts Sportiek in Uden, http://www.arts-sportiek.nl/

Het hockeyseizoen

Het hockeyseizoen loopt van begin september tot half juni. De jongste jeugd competitie is verdeeld in 2 speelrondes waarvan de periode van jan/mrt er een midwintercompetitie gespeeld kan worden.

Aan het begin van ieder seizoen worden de teams ingedeeld in een competitiepoule van gelijkwaardige teams. In de herfstvakantie en de winterstop volgt er voor de teams een eventuele herindeling. Hiermee wordt voorkomen dat een team een heel seizoen in een te zwakke of te sterke poule speelt. Bij elke herindeling bestaat er tevens de mogelijkheid een nieuw team in de competitie in te brengen. Dit is van belang voor kinderen die zich gedurende het seizoen aanmelden.

Wat moet ik doen als mijn kind wil gaan hockeyen?

Als uw kind wil gaan hockeyen:

Als uw kind eerst nog wil kijken of hij/zij hockey wel leuk vindt: kan het meedoen met het Funkeyhockey en benjaminhockey. Is het kind ouder (groep 5) dan kan het opgegeven worden voor Nieuwelingen hockey op maandag.
Om in aanmerking te komen voor 3 proeftrainingen dient u zich aan te melden via het inschrijfformulier op de website; http://www.hcuden.nl/site/default.asp?option=11016&m=1
Bij opmerkingen geeft u aan dat het om proeftrainingen gaat. Mocht uw kind toch niet willen gaan hockeyen meld u hem/haar dan af voor de 4de training bij [email protected]. Vindt uw kind het leuk om te hockeyen dan hoeft u verder niets te doen.

Het is helaas niet mogelijk om gedurende het seizoen een keer met een bestaand team mee te trainen, een keer bij een training komen kijken kan natuurlijk wel!

 

Indeling in teams

De indeling vindt plaats in de leeftijdscategorie waar uw kind zich in bevindt.

De meeste indelingen worden gedaan in de maanden juni/juli (voor start in september). Eerst worden de vrijgekomen plaatsen in de teams ingevuld en dan wordt gekeken of er nieuwe teams opgericht kunnen worden. Dit is het geval wanneer er in een leeftijdscategorie 7 tot 8 aanmeldingen zijn. Wanneer er van een leeftijdscategorie meerdere teams tegelijk opgericht worden, is er de mogelijkheid om plaatsing bij 1 vriendje of vriendinnetje aan te vragen. Dit kan echter niet gegarandeerd worden.

Bij het indelen wordt zoveel mogelijk de volgorde van aanmelding aangehouden. U krijgt vanzelf bericht wanneer uw zoon/dochter aan de beurt is.

Bij de Jongste Jeugd kunnen wij tijdens het seizoen ook nog nieuwe teams vormen en inschrijven voor de competitie wanneer wij voldoende aanmeldingen hebben voor het oprichten van een nieuw team.

Voor overige informatie kunt u contact opnemen met [email protected]

Contributie

Zie elders op deze site.

 

Wat wordt van u verwacht als ouder?

De hockeyvereniging kan alleen maar draaien met veel inzet van de ouders. Die inzet kan op verschillende manieren worden gegeven, bijvoorbeeld als coach of (hulp)trainer, spelleiding, lid van een van de commissies of door te helpen bij het organiseren van activiteiten. Hebt u interesse om op enig gebied actief te zijn, schroom dan niet om eens contact op te nemen met de leden van de jeugdcommissie [email protected]. Zij kunnen u meer informatie geven of doorverwijzen naar de juiste personen!

Gezien de leeftijd van de kinderen verwachten wij betrokkenheid van de ouders. Bij de trainingen en wedstrijden is er bij voorkeur altijd een van de ouders aanwezig. Dit is niet alleen erg leuk voor het kind, maar bevordert ook zeker de gezelligheid rondom het team en de training.

Aangezien hockey een teamsport is, dupeer je je teamgenoten door niet aanwezig te zijn tijdens trainingen of wedstrijden. Zorg er dus voor dat uw kind alleen in het uiterste geval een training of wedstrijd moet missen en meldt dit vooraf bij de trainers/coaches.

Wij hebben sportiviteit hoog in het vaandel staan. Het is nooit de bedoeling dat ouders zich negatief uitlaten over spelleiders, coaches of het getoonde spel. Enthousiast aanmoedigen is echter altijd goed!

Coachen en spelleiding

De begeleiding van een Jongste Jeugdteam bestaat uit een tweetal coaches.

Deze worden gezocht onder de ouders van de kinderen. Uitgebreide hockeykennis is bij de jongste kinderen niet noodzakelijk, voor een opleiding wordt intern gezorgd. De coach onderhoudt het contact met de spelers en de ouders en begeleidt het team bij de thuis- en uitwedstrijden.

De wedstrijden worden begeleid door een spelleider. De spelleider is iemand die in staat is beide partijen op een plezierige, veilige en leerzame manier samen te laten spelen. Winnen is daarbij van ondergeschikt belang.

Ook ouders kunnen spelleider worden. Elk jaar wordt er naast een coachopleiding ook een instructie gegeven voor spelleiders. Bij voorkeur heeft ieder team een ouder die als spelleider kan fungeren.

Minislotdag

Aan het einde van ieder seizoen spelen de jongste jeugd teams een toernooi, de minislotdag.
Dit toernooi wordt georganiseerd op verschillende clubs in de omgeving. Daarnaast kan elk team zich inschrijven voor de verschillende toernooien die op clubs in de omgeving worden georganiseerd.
De toernooien kunt u vinden op deze site onder 'agenda' - 'toernooien'.
Voor hockeykampen kunt u meer informatie vinden onder 'agenda' - 'activiteiten'.

Jongste jeugdcommissie

De F-jes

De eerste jaars F-jes noemen we benjamins, deze kinderen trainen op zaterdagmorgen van 8.30-9.30 uur.

De 2e jaars F-jes worden in teams ingedeeld, een F-team bestaat uit 8 jongens of meisjes die in 2 teams van 3 tegen elkaar spelen, er wordt op woensdagmiddag getraind en op zaterdagmorgen een wedstrijd gespeeld.

In het kader van "veilig" hockey, trainen nieuwe kinderen die instromen eerstalleenmee met de benjamins vóór ze met wedstrijden mee mogen spelen.

E-teams of beginners in de E-leeftijd

Kinderen die nieuw instromen in de categorie E, blijven eerst trainen. Zij beginnen bij de nieuwelingentraining en worden te zijner tijd ingedeeld in een team. Zij trainen dan zeker 2 keer in de week. Nieuwelingen training en met het team. Dit blijft zo tot einde competitie seizoen.

Bij de start van een nieuw competitie seizoen, medio september of maart, mogen ook zij competitie gaan spelen.

 

Eerstejaars E

Een 1ejaars E-team bestaat uit 8 jongens of meisjes. Er wordt 1x keer per week getraind op woensdagmiddag. Voor de tijden kijk elders op deze site onder trainingsschema. In de trainingen en wedstrijden staan de techniek en het leren samenspelen centraal. Op zaterdag worden wedstrijden 6 tegen 6 gespeeld in competitieverband. Als een 1e jaars E-team alleen bestaat uit beginners dan zullen zij eerst een aantal weken alleen maar trainen. Bij de start van een nieuw competitieblok (na ongeveer 6 weken) zullen zij ook competitie gaan spelen op de zaterdag (meestal in de ochtend).

Een 6-tal wedstrijd duurt twee keer 25 minuten en wordt gespeeld op een kwart veld. Er zijn 5 veldspelers en een aangeklede keeper. Een keepers uitrusting bestaat uit legguards, een bodyprotector en een helm.

Aan het einde van het seizoen wordt er een indeling gemaakt en worden er teams geformeerd.

Tweedejaars E

Een tweedejaars E-team bestaat uit 10 spelers. De tweedejaars E-teams spelen een 8-tal competitie. De 8-tal competitie wordt op een half veld gespeeld met 1 aangeklede keeper en 7 veldspelers. Een wedstrijd duurt 2 x 30 minuten.

In de trainingen en wedstrijden staan naast de techniek en het samenspelen ook de taakverdeling centraal. De samenwerking tussen aanvallers en verdedigers wordt steeds belangrijker, omdat het speelveld groter is (een half veld). Daarom is een goede taakverdeling noodzakelijk. De spelers leren per positie wat hun taak is in het team.